01 Burger en hoger

Hier een lijstje met handige commando’s als je burger of hoger bent:

Claimen

 • /hulp claim
  • Hiermee stuur je een verzoek naar burgemeesters en hoger om te komen naar jouw locatie om een claim te krijgen
 • /hulp worldedit
  • Hiermee stuur je een verzoek voor een CVDK om te komen naar jouw locatie om te helpen met WorldEdit

 

Navigeren

 • /warp <stad/bekende locatie>
  • Bijvoorbeeld /warp rotterdam
  • Hiermee warp je naar een stad of bekende locatie
 • /sethome <naam>
  • Bijvoorbeeld /sethome school
  • Hiermee zet je een home locatie waar je altijd naar terug kan teleporteren
 • /home <naam>
  • Bijvoorbeeld /home school
  • Hiermee ga je naar een home locatie die je eerder hebt opgeslagen met /sethome
 • /homes 1/2/3/etc
  • Hiermee krijg je een lijst van al je homes
 • /tpa <speler>
  • Bijvoorbeeld /tpa TheRealLemon
  • Hiermee stuur je een verzoek om te teleporteren naar een speler
 • /tpahere <speler>
  • Bijvoorbeeld /tpahere TheRealLemon
  • Hiermee stuur je een verzoek voor een speler om te teleporteren naar jou
 • /gc <adres/postcode>
  • Bijvoorbeeld /gc Nieuwe Steeg 74, Herwijnen
  • Bijvoorbeeld /gc 4171KG
  • Hiermee teleporteer je naar een locatie in Nederland
 • /waarbenik
  • Hiermee krijg je het adres van je huidige locatie in GeoCraftNL

 

Handige tools

 • /ptime <day/night/ticks>
  • Bijvoorbeeld /ptime day
  • Hiermee zet je je persoonlijke tijd in GeoCraftNL, zodat je het zelf dag of nacht kan maken