GeoCommissaris van de Koning (CVDK) is de hoogste rank waar je voor kan solliciteren op GeoCraft. Het is vergelijkbaar met een administrator rank. Van CVDK’s wordt verwacht dat ze GeoCraft meehelpen door te helpen met claims geven, te helpen met WorldEdit, leiding te geven aan burgemeesters en wethouders, en het modereren van de spelers. Van CVDK verwachten we dat ze een bepaald level van activiteit hebben op GeoCraft, dit houden we bij door maandtaken of maandactiviteiten (bijvoorbeeld mee helpen met de website, social media, sollicitaties behandelen en nog veel meer). Ook vragen we CVDK om mee te praten over hoe we GeoCraft kunnen verbeteren en hoe we moeten handhaven binnen de community. Van CVDK word ook verwacht dat ze deelnemen aan Vikunja (gratis account) en twee verschillende WhatsApp groepen.

 

Waar wordt naar gekeken bij het aannemen?

Bij het solliciteren moet je de volgende informatie goed volgen: https://geocraft.nl/hoe-werkt-geocraft/commissaris-van-de-koning/
Daarnaast kijken we naar hoeveel uur per maand je online bent. Je moet minstens 15 uur per maand online zijn, maar CVDK zijn over het algemeen gemiddeld 30 uur per maand online. Je moet ook minstens drie maanden actief spelen. Ook kijken we naar hoe vaak je spelers helpt en of je de regels goed handhaaft. En of je zelf ook goed de regels volgt. Ook kijken we naar of je genoeg motivatie toont. We houden ook rekening met hoe je ligging in het team en de community is.

 

Permissies

CVDK hebben alle permissies die burgemeesters hebben en een aantal meer:

 

 • WorldEdit
 • Holograms
 • GeoTools
 • Staff Chat
 • Minder cooldowns en filters
 • Vanish
 • Spy
 • Logblock en rollbacken
 • Toegang tot meer Discord kanalen
 • Vikunja en WhatsApp groepen
 • Meer moderatie tools
 • Meer WorldGuards permissies

 

Verantwoordelijkheden

CVDK’s hebben veel permissies, maar daar komen ook veel verantwoordelijkheden bij kijken. CVDK moeten helpen met claims geven, helpen met WorldEdit, leiding geven aan burgemeesters en wethouders, en modereren van spelers. CVDK’s moeten iedere maand een maandtaak opgeven en afronden. Ook moeten ze minimaal 15 uur per maand online. CVDK’s hebben ook een voorbeeldfunctie op andere Minecraft servers. Ze mogen daar niet cyberpesten en grieven ook niet op andere servers.

 

Vikunja

CVDK’s hebben toegang tot Vikunja. Vikunja is een online workspace met verschillende takenborden. Hier wordt:

 • Maandtaken voorgesteld, bijgehouden en gecontroleerd op het Activiteiten bord.
 • CVDK solicitaties geplaatst om ze door andere CVDK te laten beoordelen op het CT voorstellen bord.
 • Perm bans gelogd op het Bans bord.
 • CT weekend zaken geregeld op het CT weekend bord.
 • Wethouder- & Burgemeester- promotes, demotes, en solicitaties gelogd op het WB team bord.
 • De voortgang van de productie en publicatie van social media shorts en videos bijgehouden op het FIT/YT team bord.
 • Keihard gewerkt op het Teach Team bord.
 • Keihard gememed op het Oefen/spam board TIP: SHIFT + SCROLL bord.

Demotes en promotes moeten verplicht worden gemeld op het WB team bord op Vikunja. Als dit niet gebeurt zijn hier consequenties aan verbonden. Alle informatie over andere spelers/personen in Vikunja mag je niet bespreken buiten het team. Ook hier zijn consequenties aan verbonden. Alle andere besproken informatie waar niet expliciet bij gemeld word dat dit geheim moet blijven mag je delen met iedereen.

 

WhatsApp

CVDK’s hebben toegang tot drie WhatsApp groepen waar er 2 van verplicht zijn. De eerste groep is de GC Community Team groep. Hierin worden on-topic zaken besproken over GeoCraft en kunnen bijvoorbeeld warps worden aangevraagd of crashes worden gemeld. De tweede groep is de GC Offtopic groep. Hierin worden off-topic zaken besproken en vind je ook een hoop ex-staff leden, in deze groep mag je blijven als je stopt met CVDK zijn (niet als je 3 strikes hebt). De derde groep is de GC Announcement groep. Hierin worden mededelingen gemaakt over bijvoorbeeld strikes en veranderingen van regels. In deze chat kan dan ook alleen gechat worden door de ministers en koning. Telefoon nummers en alle informatie over andere spelers/personen in WhatsApp mag je niet bespreken buiten het team. Als dit niet gebeurt zijn hier consequenties aan verbonden. Alle andere besproken informatie waar niet expliciet bij gemeld word dat dit geheim moet blijven mag je delen met iedereen.

 

Discord

Op Discord kunnen CVDK’s mensen muten, kicken en bannen. Dit mag alleen maar gedaan worden als er regels zijn overtreden door iemand natuurlijk. CVDK’s hebben hier toegang tot een CVDK chat, voicechat en votes kanaal. De CVDK chat wordt gebruikt om dingen te bespreken tussen CVDK’s zoals sollicitaties, regels, maandtaken, en andere zaken. CVDK chat in discord is niet per se on-topic. In de CVDK voicechat kunnen CVDK’s met elkaar praten. Hier worden ook meetings gehouden zoals CVDK avonden. In het votes kanaal wordt door CVDK’s gestemd over nieuwe voorstellen, updates en regels. Alle informatie over andere spelers/personen in Discord mag je niet bespreken buiten het team. Ook hier zijn consequenties aan verbonden. Alle andere besproken informatie waar niet expliciet bij gemeld word dat dit geheim moet blijven mag je delen met iedereen.

 

Het CVDK Chat kanaal heeft ook een hoop pins, deze worden actief bijgehouden door Koning Koen en zijn zeer belangrijk om door te nemen als nieuwe CVDK.

 

CVDK rondleiding en hulp

Als je net een nieuwe CVDK bent raden we je aan met een CVDK samen te oefenen met je nieuwe permissies en samen eens te spreken over wat je rol nu allemaal precies is.

 

Maandtaken

Om iets terug te doen voor GeoCraft en om te zorgen dat we een actief staff team hebben moeten CVDK’s iedere maand verplicht een maandtaak doen. Als deze maandtaak niet goed is afgerond krijg je een strike. Ieder jaar krijgen alle CVDK de mogelijkheid om maximaal 3 keer een maand met een verminderde onlinetijd van 10 uur in te zetten en de mogelijkheid om maximaal één keer een vrije maand waarin je uitgesloten bent van een maandtaak en onlinetijd controle. In het geval van centrale examens kan je een extra vrije maand krijgen. Deze vrije maanden en 10-uursmaanden dienen opgegeven te worden via Vikunja, op dezelfde manier al een normale maandtaak. Maandtaken dienen ook opgeven te worden vóór de vierde dag van de nieuwe maand. Je mag met je maandtaak starten op de eerste dag van de maand, zelfs als het voorstel dan nog niet is goedgekeurd. Als het voorstel dan nog wordt afgekeurd moet je hem nog aanpassen zodat het wel voldoende is. De eerste keer heb je 48 uur om je maandtaak aan te passen als die wordt afgekeurd en de tweede keer heb je 24 uur om de maandtaak aan te passen als die weer wordt afgekeurd. Het DBNL team controleert of maandtaken voldoende zijn in de eerste tien dagen van de maand. Het leuke aan maandtaken is dat je zelf mag uitkiezen wat je gaat doen je kan ook een van de teams joinen mits er plek is. Hier zijn een aantal voorbeelden:

 

 • WB-team (wethouder/burgemeester team) – Behandelen de klachten en sollicitaties met betrekking to wethouders en burgemeesters (tickets eerlijk verdelen)
 • Creative team – Organiseren de plot wedstrijden en jureren deze (informeer bij de creative team leiding naar de creative team handleiding)
 • DBNL team – Controleren grote projecten in NL en de maandtaken
 • FIT-team (Facebook Instagram TikTok) – Runnen de social media (1 post per week of 1 short in de 2 weken)
 • Bouw team – Het bouw team werkt aan belangrijke onderdelen van GeoCraft zoals de hub, spawns en andere onderdelen
 • Het verzinnen en uitwerken (in Google docs) van events of ideeën voor GeoCraft
 • Handleidingen of regels verduidelijken of vernieuwen
 • Je kan je taken ook zelf verzinnen, meestal worden ze geaccepteerd als ze GeoCraft verder zouden helpen
 • 3D modellen maken voor toekomstige GeoCraft updates

 

Er zijn geen duidelijke regels over hoe groot een maandtaak moet zijn. Je moet zelf inschatten of je genoeg tijd kan steken in een maandtaak. Je kan bij andere mensen uit het team advies vragen. Als je documenten schrijft moet je ook genoeg informatie leveren.

 

Strikes

Je kan om verschillende redenen een strike krijgen. Bij drie strikes krijg je een demote. Als je in de eerste maand dat je CVDK bent een strike krijgt, krijg je ook een demote. Na drie maanden waarin je geen strike hebt gekregen verdwijnt er een strike. Je kan een strike krijgen voor het niet voldoende afmaken van een maandtaak, niet 15 uur (20 uur voor bouwmaandtaken) online per maand online zijn, geen maandtaak opgeven of regels overtreden. Je kan ook in sommige gevallen een compromis met een minister sluiten waardoor je geen strikes voor sommige dingen kan krijgen. Dit is bijvoorbeeld als je een hele maand weggaat of ziek wordt of andere persoonlijke problemen.

 

WorldEdit

WorldEdit is een handige tool om sneller mee te kunnen bouwen. Let hier wel heel goed mee op, want je kan er hele stukken land mee weghalen. Dit zijn een paar van de handigste commando’s:

(Voor <blok> moet je blokken invullen die je wil plaatsen of vervangen. Dit kan met blok ID’s die je kan zien door in je inventaris over het blok heen te gaan met je muis. Voor mixes moet je komma’s zetten tussen de blokken. Bijvoorbeeld andesite,polished_andesite. Dit kan ook met procenten. Bijvoorbeeld 75%andesite,25%polished_andesite).
//pos1 en //pos2 of selecteren met de linker- en rechter muisknop via een wooden axe om het gebied te selecteren dat je wil aanpassen
//sel cuboid voor een kubusvormige selectie
//sel poly voor een schuine selectie
//sel convex voor een lijnselectie met meerdere punten
//set <blok> voor het helemaal opvullen van je selectie met bepaalde blokken
//rep <van blok> <naar blok> voor het herplaatsen van blokken binnenin je selectie
//replacenear <radius> <van blok> <naar blok> voor het herplaatsen van blokken binnenin je radius
//line <blok> voor het trekken van een rechte lijn
//curve <blok> werkt alleen met een convex selectie en maakt een spline
//stack <aantal keer> voor het stacken van je selectie in de richting waarin je kijkt
//br sphere <blok> <radius> voor het binden van een brush aan een tool
/mask <blok> om je brush alleen te laten werken op bepaalde blokken
//copy om je selectie te kopiëren
//rotate <aantal graden> om je selectie te rotaten
//paste om je selectie te plakken (op dezelfde plek in je selectie als waar je de selectie hebt gekopieerd.

Om lag te voorkomen zullen grote WorldEditopdrachten langer duren om te voltooien.

Mensen die geen CVDK zijn kunnen ook /hulp worldedit doen om hulp te krijgen met WorldEdit. Dit werkt hetzelfde als bij hulpaanvragen. Je bent net als hulpaanvragen voor claims verplicht om hulpaanvragen te doen voor WorldEdit.

 

Geotools

Geotools is een tool om snel bomen en andere schematics mee te kunnen plaatsen. Eerst moet je een schematic plaatsen. De lijst met schematics is te vinden op https://geocraft.nl/schemlist.php. De naam voor de schematic met bomen is bomenalles en voor lantaarnpalen lantaarnpalen. Je moet ook blokken plaatsen die je wil vervangen voor de schematic. Je kan de schematic dan als volgende plaatsen:
//schem paste <schematic naam>
De schematic die je wilt hebben kopiëren door deze te selecteren met een wooden axe of met //pos1 en //pos2.
(Eventueel //move 1 up en een blok er onder plaatsen waarmee je de schematic wil vervangen als dit nog niet gebeurd is).
//copy
(Eventueel //rotate <aantal graden> om de schematic juist te laten facen).
De blokken selecteren die je wil vervangen met een wooden axe of //pos1 en //pos2.
/geotools paste <blok naam waarmee je de schematic wil vervangen> (-a zonder air plaatsen) (-r voor een random facing) (-s voor als je direct uit de bomen schematic wil kopiëren)

Als je bomen wil plaatsen hoef je niet de bomen schematic te plaatsen (als je al weet welke blokken je moet vervangen), de schematic te kopiëren, de schematic te moven en de schematic te kopiëren.

 

NLloader

Met de NLloader kan je stukken van Nederland opnieuw inladen. Dit gaat in de volgende volgorde:

 1. Nieuwbouw
 2. Unreal gebouwd zonder logs

Je mag NIET aan een stap beginnen als de vorige nog niet compleet is. De commands voor de NLloader zijn:

/nlloader loadselection – Laad je selectie.

/nlloader loadchunk – Laad de chunk waar je in staat.

/nlloader loadbuilding – Laad het gebouw waar je op staat.

/nlloader loadterrein – Laad het terrein waar je op staat.

/nlloader loadweg – Laad de weg waar je op staat.

/nlloader settings – Toont een menu waar je je settings kan toggelen.

 

Uitmeten

Omdat sommige dingen niet goed ingeladen zijn kan je ook dingen uitmeten met /tpll <echte coördinaten>. Deze coördinaten kan je via Google Maps of Google Earth kopiëren. Hiermee kun je punten uitzetten en die met elkaar verbinden met //line om het zo zelf correct in te laden.

 

WorldGuard

Als burgemeester zou je al moeten weten hoe WorldGuard werkt om dingen mee te claimen voor wethouders en lager. Als je CVDK bent komen daar nog /rg define en /rg setpriority bij. Met /rg define <claimnaam> <owner1> <owner2> <owneretc> kan je ook een region claimen, maar er worden dan niet al automatisch owners toegevoegd en je kan hiermee ook een poly selectie doen. Met /rg setpriority <claimnaam> <prioriteit 1-5> kan je de permissies en flags van een region over een andere region laten gelden als er twee regions met elkaar overlappen.

 

Hologrammen

CVDK’s kunnen ook hologrammen maken. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan bij warps of projecten. Je kan zelf deze maken of andere spelers kunnen aan je vragen om een hologram te maken. Alle hologram commando’s kunnen worden gevonden op https://filoghost.me/docs/holographic-displays/commands

 

Vanish en AFK staan

CVDK’s kunnen ook in vanish gaan. Dat wil zeggen dat het lijkt alsof je offline bent, terwijl je nog steeds online bent. Als je in vanish zit kan niemand je zien en zal je niet verschijnen in de spelerlijst. Je kan in vanish gaan met /v. AFK staan in Vanish is geen probleem en helemaal prima!

 

Minecraft open laten staan terwijl je weg bent (AFK) en wanneer je niet in vanish bent is alleen goed voor een korte periode. Echter is er wel een belangrijke uitzondering, je mag als CVDK ingelogd zijn in GeoCraft en met andere dingen bezig zijn, bijvoorbeeld een andere game, een film of youtube serie als je maar wel actief de chat kan modereren en op hulp verzoeken kan reageren. Kan dit niet dan moet je uitloggen of in vanish gaan.

 

Spy

CVDK’s kunnen ook Spy gebruiken. Hiermee kan je bijvoorbeeld msg berichten zien van andere mensen en commando’s die andere mensen uitvoeren. Dit mag je ten alle tijden aan hebben staan en je kan het gebruiken om te kijken of mensen niet de regels overtreden. Je kan spy aan zetten met /spy toggle on en uitzetten met /spy toggle off. Het is niet de bedoeling dat je op de msg berichten gaat reageren die je kan zien en je dient ook geheim te houden wat je in Spy ziet. Het is belangrijk dat je de privacy van spelers respecteert. De spy functie is ALLEEN aanwezig om te modereren en een veilige online omgeving te creëren die we beloven aan ouders.

 

Invesee en endersee

Met invsee en endersee kan je de inventory en enderchest inventory van spelers bekijken en veranderen. Je mag alleen items verwijderen uit (enderchest) inventories als je zeker weet dat ze de regels breken. Items verplaatsen of verwijderen als grap is verboden, ook onder vrienden, omdat alles wordt gelogd en we willen de logs graag netjes houden.

 

Rollbacken

Als iets onrealistisch is gemaakt of als er is gegriefd mogen CVDK’s rollbacken, doe dit altijd volgens het banbeleid, dat betekent meestal dat je EERST moet waarschuwen. Rollbacken is het terugbrengen van gebouwen en blokken naar de oorspronkelijke staat. Je kan rollbacken met /lb rb sel since <tijd> vergeet niet om altijd sel in je command te zetten. Je kan maximaal 100 000 blokken tegelijk rollbacken om lag te voorkomen. Ook worden logs maar drie maanden opgeslagen om serverruimte te besparen. Je kan meer over LogBlock vinden en nog meer params vinden op https://github.com/LogBlock/LogBlock/wiki/Params

 

Chat terugkijken

Als iemand de regels heeft gebroken mag je in sommige gevallen de chatgeschiedenis in Minecraft van die speler checken. Je mag deze tool dus niet zomaar gebruiken. Je kan de chat nakijken met /lb chat player <naam> since <tijd>. Je kan ook nog andere parameters gebruiken die je kan vinden op https://github.com/LogBlock/LogBlock/wiki/Params

 

Burgemeesters aansturen

Natuurlijk is het niet alleen de taak van burgemeesters om claims te geven. Help zelf daarom ook mee met het maken van claims, CVDK zijn er niet alleen voor WorldEdit.

Als je ziet dat er burgemeesters online zijn die niet lijken te reageren op claimaanvragen, mag je in vanish checken of zij AFK staan. Als ze AFK staan moet je zelf de hulpaanvraag doen en als ze niet AFK staan mag je ze waarschuwen. Als ze al een langere history hebben mag je een andere gepaste straf nemen. Als er überhaupt geen burgmeesters online zijn moet je zelf de claim hulpaanvragen doen.

 

CT Weekend

2 keer per jaar worden CVDK’s uitgenodigd voor een CT Weekend op het GeoFort in Herwijnen. Dit hele weekend is gratis, inclusief eten, drinken, heel veel snacks, toegang tot het fort en optionele activiteiten zoals VR. Zelfs reiskosten kunnen achteraf worden teruggevraagd. Het is niet verplicht om te komen maar je wilt het eigenlijk niet missen. Op het GeoFort gaan we dan allemaal leuke activiteiten doen en blijven we ook slapen (al slapen sommige niet heel veel 😉 ). Als je hier meer info over wilt weten kan je één van de CVDK vragen die al langer dan 6 maanden in het team zit.

 

Geheimhoudingsplicht

Over het algemeen mag je het meeste delen en bespreken wat er besproken word in staff kanalen of platformen. Maar er zijn een aantal uitzonderingen:

 

 • Informatie over spelers/personen dien je in verband met privacy niet te delen. Denk hier bijvoorbeeld aan klachten en sollicitaties uit de helpdesk, demotes/promotes/sollicitatie voorstellen op Vikunja, het bespreken van spelers of personen in WhatsApp of Discord, en andere dingen met betrekking tot spelers of personen.
 • Alle sollicitaties en klachten moeten anoniem blijven.
 • Alle gegevens, gesprekken, informatie en teksten van voor het aanpassen van de transparantie regel mogen niet extern gedeeld worden zonder toestemming van een minister. Dit betekent alle gegevens/gesprekken/informatie/teksten van voor juli 2021.

 

Voel je vrij om deze uitzonderingen te negeren als je met je ouders over GeoCraft praat. Die mag je natuurlijk alles vertellen over GeoCraft.