02 Navigeren met Warp, GC en waarbenik

In GeoCraftNL is Nederland ingeladen. Je kunt snel naar een gewenste plaats gaan door middel van ‘Warpen’. Om bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag te vinden type je: /warp Amsterdam en /warp Den_Haag

 

GeoFort heeft een slimme tool gemaakt om makkelijk naar een plaats te teleporteren, je gebruikt hiervoor het commando /gc.

In de chat type je dan /gc <adres> Bijvoorbeeld: /gc Nieuwesteeg 74 Herwijnen of /gc 4171KG 74

De volgorde waarmee je het commando uitvoert maakt niet uit.

Als je wilt weten waar je bent op de server kan je het commando /waarbenik gebruiken. Je krijgt dan in beeld te zien waar je je bevindt in GeoCraft.