Geotools is een handige tool voor CVDK om worldedit aanvragen sneller te doen. Op deze pagina leggen wij uit wat jij kan doen om je worldedit aanvraag zo makkelijk, en dus snel te doen, mogelijk te maken.

 

Mixes

Voor mixes bestaat het command /geotools replace. Als een CVDK dat doet kan deze tijdens het shiften de blokken breken die moeten worden vervangen. Eerst het blok dat word vervangen en daarna de blokken waarmee het word vervangen. Als burger (of wethouder of burgmeester) kan je het makkelijk maken om deze blokken in volgorde als een pilaar te plaatsen, zoals hieronder te zien:

 

Bomen

Voor het plaatsen van bomen bestaat het command /geotools paste blok (-s -r -a). Hiermee word de gekopieerde boom op het gespecificeerde blok geplaatst binnen de worldedit selectie van de CVDK. Jij kan de CVDK hiermee helpen door de blokken die je plaatst overheen te laten komen met die uit de algemene bomenschematic “bomenalles” (te bekijken bij /warp bomen). Als je een boom wilt buiten de algemene bomenschematic (bijvoorbeeld uit de dennen schematic), vraag eerst aan een CVDK om die schematic te plaatsen, en plaats dan per boom het blok dat je voor die boom gebruikt naast de boom in de schematic. Zie hieronder 2 voorbeelden:

Links: Bomen plaatsen uit de algemene bomenschematic

Rechts: Bomen plaatsen uit een andere bomenschematic (hier: grove_dennen)