DBNL, projecten en regels

GeoCraft projecten

 

In GeoCraft zijn er vele projecten, hiervoor zijn natuurlijk regels en handleidingen. 

 

In GeoCraft zijn drie DBNL’s. Dit zijn Ragratis, Lord_Dryalga en vumixe. Je kunt ze herkennen aan de roze DBNL tag achter hun ingame naam. Zij zorgen ervoor dat de projecten goedgekeurd en gecontroleerd worden en zich aan de regels houden.

 

In een project zijn projectleider(s) en projectbouwer(s). Een projectleider zorgt ervoor dat de project bouwers actief blijven. De project bouwers bouwen in het project en luisteren naar de aanwijzingen van de projectleider.

 

De handleiding voor de projectleider kun je HIER vinden en de handleiding voor de projectbouwer HIER.

 

Wanneer is iets een project? Wanneer een claim zo groot als een wijk of centrum is, valt dit onder een project. Je dient dit dan ook aan te melden als project. Te grote claims zijn namelijk niet toegestaan op GeoCraft. Het is van belang dat er zoveel mogelijk spelers kunnen mee bouwen. Met project claims kunnen we grote claims reguleren en controleren. 

 

Regels

 1. Een project mag nooit de sollicitaties sluiten, iedereen moet kunnen solliciteren.
 2. Een project dient een warp/gc te hebben met een spawn met info waar een manier om te solliciteren direct duidelijk is (niet verstopt).
 3. Een project mag een maximale grootte hebben van 1 wijk of het centrum. Wanneer dit stuk voltooid is mag het project verder uitgebreid worden.
 4. Als projectleider moet je altijd redenen geven als je een speler afkeurt voor je project, zodat die speler kan verbeteren en het later nog eens kans proberen.
 5. Wanneer een speler uit een project gaat of wanneer er een speler bij het project komt moet de projectleider dit doorgeven aan het DBNL-team met behulp van deze link.
 6. Een projectleider moet ervoor zorgen dat de bouwers actief bouwen.
 7. Wanneer een projectleider een speler uit een project zet, moet deze altijd een reden aan de speler geven en dit melden bij de DBNL via deze link.
 8. Als projectleider check je minstens iedere 2 weken of er nieuwe sollicitaties zijn voor je project. Als je als projectleider weet dat je meer dan 2 weken offline bent, zorg dan voor een 2de projectleider.
 9. Een project moet zich altijd aan de algemene GeoCraft regels houden, deze zijn hier te vinden.

 

Punten systeem

Projecten die joinen hoeven in het kwartaal dat ze joinen maar hetzelfde percentage van de quota te halen als het percentage dagen dat er nog in dat kwartaal over was op moment van joinen. Stel, project VOORBEELD joint op 1 februari. Dan hoeft deze nog maar ongeveer (niet exact omdat februari minder dagen heeft dan januari en maart) 2/3e van de quota te halen. In tabel 3 reken je dan met het percentage van de al geschaalde quota. Dus als project VOORBEELD 4 leden heeft op moment van controle en 18 punten heeft gehaald, heeft deze 75% van hun quota gehaald en krijgen ze 3 waarschuwingspunten.

Punten quota:

Aantal Leden123456789101112131415
Benodigde punten102028364452586470768084889296

Tabel 1: Benodigde punten per aantal leden

 

Afwezigheid leden / projectleiders

Wanneer er een speler tijdens een project vertrekt, zal die niet meer meetellen voor de volgende controle. Gemaakte gebouwen zullen wel nog meetellen. Er zijn geen regels voor wanneer een speler het project kan rejoinen, maar als DBNL merkt dat hiermee fraude wordt gepleegd dan kan DBNL alsnog strafpunten opleggen op basis van het normale aantal projectleden.

Wanneer iemand langdurig ziek is of afwezig (door overmacht) houden we daar rekening mee. Voor projectleiders geldt dat het project altijd toegankelijk moet zijn. Regel zelf een vervangende projectleider anders zal DBNL er één aanwijzen. Voor projectleden geldt dat je niet meetelt als lid voor het project quota (de punten gaan dus naar beneden). Ben je langer weg dan 3 maanden, verlaat dan het project.

 

Percentage van de quota gehaaldAantal waarschuwingspunten
100% of hoger0
90%-100%1
80%-90%2
70%-80%3
60%-70%4
50%-60%5
50% of lager6/project verwijderd

Tabel 2: Het aantal waarschuwingspunten per percentage van de quota gehaald.

 

Uitleg waarschuwingspunten

Een project kan maximaal 5 waarschuwingspunten hebben. Als het project een 6e waarschuwingspunt krijgt wordt het verwijderd. Als een project een kwartaal geen overtredingen heeft, gaan er 2 waarschuwingspunten af bij de volgende controle. Ook als er tijdens die controle weer nieuwe overtredingen worden gevonden, en zelfs als het project anders meer dan 5 punten heeft behaald. Dus als project VOORBEELD na de controle in april actief gaat bouwen en 0 waarschuwingspunten krijgt, maar tussen april en juli 1 dag te laat is met een solicitatie, worden er dus 2 waarschuwingspunten afgetrokken van de 3 die project VOORBEELD al had, maar krijgt het project ook 2 waarschuwingspunten voor de overtreding. Dus krijgt project VOORBEELD die controle 0 waarschuwingspunten netto.

 

Overtredingen Penalties

Overtreding (Controle)Penalty
Inactiviteitzie Punten Systeem
Overtreding (Klachten)Penalty
Solicitaties geslotenproject verwijderd
Solicitatie duurt langer dan 2 weken
1-2 dagen te laat2 waarschuwingspunten
3-5 dagen te laat4 waarschuwingspunten
6+ dagen te laatproject verwijderd
Geen reden gegeven voor afkeuring/uitzetting
Reden niet gestuurd2 waarschuwingspunten
Reden niet duidelijk gecommuniceerd1 waarschuwingspunt

Tabel 3: De penalties voor verschillende overtredingen.

 

Limitaties voor terugkerende projecten

Als het project verwijderd is:

 • Wordt het aangevraagd door de oude leider, dan moet deze 1 maand wachten.
 • Wordt het aangevraagd door een nieuwe leider, dan moet deze 1 week wachten.

Als het project zelf is uitgeschreven, heeft het geen cooldown, maar als het in dezelfde periode joint als dat het is weggegaan, behoudt het zijn waarschuwingspunten.

 

Efteling lijst

Er zijn projecten die vanwege speciale omstandigheden speciale uitzonderingen krijgen op de regels. De lijst is gemaakt nadat er werd opgemerkt dat projecten die eigenlijk al af zijn, maar nog wel up-to-date moeten worden gehouden, te weinig activiteit halen om de controle te doorstaan. De Efteling lijst staat onder het waarschuwingsbeleid (zie hierboven). Per project staat er welke uitzondering het krijgt en de rede hiervoor.

Denk jij dat jouw project in aanmerking zou moeten komen voor de Efteling lijst? Stuur een ticket naar de helpdesk (klik hier) en leg uit waarom jouw project een uitzondering verdient op 1 van de regels.

 

Merk jij dat in een project deze regels worden overtreden? Stuur hier een klacht in!

 

Overzicht van projecten en controles: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tA81ZQRYg07EBP4vlF2uJ_21CgV5yF1tYwn4rGjBDUg/view